Ge-OH (4)

Het weekeinde 30 augustus-1 september staat voor Caïssa-Eenhoorn weer in het teken van het Oscar Romero Open Hoorns/NHSB-kampioenschap. In de aanloop naar deze dubbele titelstrijd verschijnt een aantal verhalen – geen ge-ouwehoer – over bijzondere partijen.

Uit het Haarlem's Dagblad van 2 april 1938.

De huidige Noordhollandse Schaakbond is in 1932 opgericht. In de periode 1913-1920 is er ook een Noord-Hollandsche Schaakbond geweest, maar door een reorganisatie van schakend Nederland hield die op te bestaan en dankzij een volgende reorganisatie van schakend Nederland ontstond de NHSB.

Uit het blad Schaak van 6 september 1947 (‘Maandblad van den Noord-Hollandschen Schaakbond’):

,,Op 1 October a.s. zal het 15 jaar geleden zijn dat onze NHSB werd opgericht in verband met de reorganisatie van de Nederlandsche Schaakbond, welke in 1932 tot stand kwam. De Schaakbond bestond toen uit 120 clubs die stemgerechtigde afgevaardigden konden zenden naar de algemene vergaderingen; echter waren van de Amsterdamse clubs slechts VAS en ASC van oudsher rechtstreeks aangesloten, terwijl de overige, ingevolge een speciale overeenkomst, gezamenlijk vertegenwoordigd werden door de Amsterdamsche Schaakbond. De reorganisatie werd ter hand genomen met het tweeledig doel zowel verbetering te brengen in het competitiewezen als in de precaire financiële positie van de Bond. De oplossing werd gevonden in de omzetting van de bond van clubs in een bond van bonden die elk autonoom zijn in hun district en gezamenlijk de Bondsraad vormen.

Voor de competitie was het toenmalige district Noord-Holland gesplitst in een Noordelijk en een Zuidelijk gedeelte. De voornaamste clubs die aan deze competitie deelnamen, voerden in de zomer van 1932 besprekingen teneinde gereed te zijn, wanneer de reorganisatie haar beslag zou krijgen. Het resultaat was dat op 1 October 1932 te Alkmaar de NHSB door de volgende clubs werd opgericht: ASC, HSG, Kijk Uit (V), Morphy, VAS en VVV; het bestuur was samengesteld uit de heren M. J. Kuyper (ASC), voorzitter, dr. P. Feenstra Kuiper (Morphy), secretaris, J. G. van Burken (VVV), penningmeester, Th. M. E. Liket (VAS), competitieleider, en H. D. van der Ouw (HSG), 2de secretaris. Reeds voor de aanvang van de eerste competitie sloten zich bij ons aan: Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Haarlem-Noord, Chr. SV Haarlem en De Pion, zodat met 30 tientallen uit een totaal van 609 leden kon worden aangevangen. Allengs sloten zich steeds meer clubs bij ons aan, Haarlem werd een belangrijk schaakcentrum, terwijl na de aansluiting van Zaandam ook aan de Zaan het schaakleven zich op bijzondere wijze ontplooide.''

In de jaren dertig gebeurde er veel, niet alleen op sportief gebied. De NHSB begon met het opzetten van een bondscompetitie die vooral een aangelegenheid was voor clubs uit Haarlem en – wijde – omgeving. VVV (Alkmaar) was de enige deelnemer uit de noordelijke helft van de provincie. Morphy (Den Helder) lag te ver, de Westfriese clubs Caïssa (Hoorn), KTV (Enkhuizen) en Schaaklust (Andijk) vonden de kosten te hoog en richtten de Westfriesche Schaakbond op. Aan het organiseren van een persoonlijk NHSB-kampioenschap kwam men niet toe.

Dat veranderde in 1938. Het VVV-toernooi, op Hemelvaartsdag, werd in het verleden wel eens gebruikt voor het NHSB-kampioenschap, waarbij de spelers in de hoogste vierkamp om de titel streden. In 1938 koos het bondsbestuur voor een andere opzet.

Uit het Haarlem’s Dagblad van 2 april 1938:

,,Dit jaar zal voor de eerste maal door den Noord-Holl. Schaakbond een strijd om het persoonlijk kampioenschap worden georganiseerd, waarvoor veel belangstelling bestaat en waarvoor de beste spelers uit alle aangesloten clubs zich hebben laten inschrijven. De eerste ronde wordt in April gespeeld en, evenals de tweede, naar afvalsysteem. Daar er twintig deelnemers zijne, blijven er na de tweede ronde dus vijf winnaars over, die tegen elkaar een volledige competitie om den titel zullen moeten spelen.''

Het bericht eindigde met de loting voor de eerste en tweede ronde. De uitslagen van de eerste ronde waren:

N. Cortlever (VAS, Amsterdam) – H. Blokker (De Rochade, Haarlem) 0-1
J. van Dijk (Kijk Uit, Velsen) – J. Veerkamp (VAS, Amsterdam) 1-0
G.Kroone (HSG, Haarlem) – J. van Dijk (Haarlem-Noord) 1-0
F. Minnema (Heemsteedsche SC) – J. Veurman (HSG, Haarlem) 0-1
J. Scheffer (ASC, Amsterdam) – J. Ligthart (De Pion, Castricum) 1-0
Ph. Bakker (Weenink, Beverwijk) – Th. Schelfhout (ASC, Amsterdam) 1-0
D. de Lange (Zandvoortsche Schaakclub) – A. Slob (ZSC, Zaandam) 1-0
J. Strengers (De Rochade, Haarlem) – J. Meyer (Zandvoortsche Schaakclub) 0-1
E. de Waal (VVV, Alkmaar) – J. van de Geer (Hoofddorp) 1-0
J. Zoontjes (Weenink, Beverwijk) – P. Ros (VVV, Alkmaar) 1-0

Dat eerste NHSB-kampioenschap had een langdurig verloop. Begonnen in april 1938 was pas half januari 1939 de winnaar bekend. Het knockout-systeem bracht vijf spelers in een finalepoule. D. de Lange, ondertussen van vereniging veranderd en overgestapt naar de Haarlemsche Schaakclub, zegevierde. Met 2½ punt (één winstpartij, drie remises) had hij een halfje meer dan Van Dijk (Kijk Uit), Meyer en De Waal, terwijl Scheffer met 1½ punt de rij sloot.

De Lange was een goede schaker, maar niet de topfavoriet. Die rol speelde Nico Cortlever. De 22-jarige topper van het Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap ging in de eerste knockout-ronde echter verrassend onderuit tegen Harry Blokker. Niet veel later werd Cortlever tweede op het Nederlands kampioenschap, achter Max Euwe, en begin 1939 won hij het Hoogoven-toernooi.

Uit het Haarlem's Dagblad van 20 april 1938.

 

Tot halverwege de jaren zestig werd de opzet met voorrondepartijen en finalepoules vastgehouden. Er kwam naast de hoofdklasse (met de toppers) een eerste klasse en later ook jeugdklassen. Vervolgens koos men voor een zevenrondig evenement in het voorjaar. De formule van het NHSB-kampioenschap is inmiddels weer aangepast, nadat de belangstelling flink was teruggelopen. Met De Waagtoren als gastheer werd het enkele jaren gekoppeld aan het open Alkmaars kampioenschap en hetzelfde gebeurt nu in Hoorn. Het succesvolle Alkmaarse idee is overgenomen, waardoor dit weekeinde voor de tweede keer het Oscar Romero Open Hoorns hand in hand gaat met het kampioenschap van de Noordhollandse Schaakbond. Met een kwalitatief en kwantitatief prima deelnemersveld als resultaat. Benieuwd of de topfavoriet nu wel stand houdt.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *